Tiến độ thanh toán chung cư K35 Hoàng Mai.

Tổng quan chung cư K35 Tân Mai.

Chung cư K35 Tân Mai Hoàng Mai 89 Bộ Quốc Phòng (Giá rẻ)

Đăng ngày 30/05/2017

Chung cư K35 Tân Mai Hoàng Mai do Ban quản lý dự án 98 Bộ Quốc Phòng làm chủ đầu tư. Được tọa lạc tại 35 Tân mai – Hoàng mai – Hà Nội. Với tổng diện tích quy hoạch

TOP