Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Athena Complex Pháp Vân

Thiết Kế Căn Hộ Chung Cư Athena Complex Pháp Vân (Bộ Công An) – CĐT 379

Đăng ngày 10/01/2018

Dự án Chung Cư Athena Complex Pháp Vân được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch số 6499/QD- UBND và cấp phép số 6260 GPQH ngày 11/09/2017. do Công ty TNHH phát triển đô thị và xây dựng 379 làm

TOP