Nhật Tân Nội Bài.

Nhà ở xã hội Nhật Tân, Nhà ở xã hội Đường Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 26/04/2017

Như thông tin đã biết, hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân- Nội Bài) sẽ được Bộ Kế hoạch-Đầu tư dành quỹ đất cho TP. Hà Nội xây nhà ở xã hội hay gọi chung là Nhà ở

TOP