Nhà Ở Xã Hội The Vesta

Nhà ở xã hội The Vesta Hà Đồng – Chủ Đầu Tư Hải Phát

Đăng ngày 26/04/2017

 Được xây dựng trên cơ sở “Nhà Ở Xã Hội – chất lượng thương mại”.Nhà Ở Xã Hội The Vesta được kiến tạo trên nền tảng thúc đẩy kinh tế khu đô thị phía Tây Hà Nội, giúp cư dân

TOP