Nhà ở xã hội phục vụ chính sách hậu phương quân đội Lai Xá.

Nhà Ở Xã Hội Phục Vụ Chính Sách Hậu Phương Quân Đội Lai Xá Hoài Đức

Đăng ngày 26/04/2017

Dự án nhà ở xã hội Nhà ở xã hội phục vụ chính sách hậu phương quân đội có quy mô 8,2 ha nằm trên địa bàn Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

TOP