Nhà ở Xã hội Phúc Đồng

Nhà ở Xã hội Phúc Đồng Hope Residence Long Biên – Trực Tiếp CĐT

Đăng ngày 01/09/2018

Dự án Nhà ở Xã hội Phúc Đồng Hope Residence Long Biên là một trong những dự án được xây dựng bởi Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng, với phân khúc Nhà ở Xã hội, với vị

TOP