Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City

Nhà ở xã hội Tứ Hiệp Hồng Hồng Hà Eco City Khởi công thêm các tòa CT1, CT2, CT3

Đăng ngày 26/04/2017

Dự án xây dựng NƠXH dành cho cán bộ, công chức thu nhập thấp của Bộ Tài chính gồm Nhà CT15 – CT16 là 2 công trình nhà ở được khởi công đầu tiên trong Khu đô thị mới Tứ

TOP