Nhà ở xã hội Hoài đức.

Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Người thu nhập thấp “Khát” nhà ở xã hội trong năm 2016

Đăng ngày 25/04/2017

Hình ảnh nhà ở xã hội Hà Nội. Hiếm – Khát dự án nhà ở xã hội Đến năm 2020 cả nước cần khoảng 1 triệu căn hộ dành cho người thu nhập thấp, tuy nhiên nguồn cung hiện nay

TOP