Nhà ở xã hội giành cho người có thu nhập thấp

Thông tin nhà ở xã hội mới nhất

Đăng ngày 25/04/2017

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở cho cư dân đặc biệt là người có thu nhập thấp có một mái ấm bền vững. Thì hàng loạt các dự án Nhà ở xã hội được đưa

TOP