Ngân Hàng Chính Sách 2018

Ông Nguyễn Văn Lý - Phó tổng giám đốc Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội

Ngân Hàng Chính Sách chính thức triển khai gói 4.8% cho Nhà ở xã hội 2018

Đăng ngày 24/04/2018

Năm 2018 gói vay ưu đã 4.8%/Năm, rành riêng cho Nhà ở xã hội chính thức được triển khai cho vay, đây tín hiệu vui cho những đối tượng thu nhập thấp chưa có nhà tại Hà Nội và cũng

TOP