Mua nhà xã hội ở Hà Nội

Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Đăng ngày 25/04/2017

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành ngày 20/11/2013 có hiệu lực từ ngày 10/01/2014 đến nay sau 6 tháng ban hành đã có

TOP