Lucky House Nhà Ở Xã Hội Kiến Hưng Hà Đông

Nhà ở xã hội Lucky House Kiến Hưng Hà Đông (Tiếp nhận hồ sơ)

Đăng ngày 26/04/2017

Nhằm cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như người có công với cách mạng, công chức nhà nước chưa có nhà ổn định, người thu nhập thấp,…Công ty cổ

TOP