Khu đô thị Tứ Hiệp Hồng Hà Eco City

Bán mặt bằng căn hộ KI ỐT khu đô thị Tứ Hiệp Hồng Hà Eco City

Đăng ngày 26/04/2017

Thông tin bán mặt bằng ki ốt khu đô thị Tứ Hiệp Hồng Hà Eco City ”Mặt bằng Ki Ốt góp phần nâng cao thu nhập cho người kinh doanh” Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội, mô hình

TOP