Dự án nhà ở xã hội 2018 Hà Nội

Cơn khát cho nhà ở xã hội 2018

Nhà ở xã hội năm 2018 sẽ có nguồn cung dồi dào

Đăng ngày 26/04/2018

Nhà ở xã hội sẽ được phát triển xây dựng vào năm 2018 Đã 2 năm kể từ khi gói vay ưu đãi 30.000 tỷ tại rừng, Cơn khát” vốn dành cho nhà ở xã hội (NƠXH) đang được gỡ

TOP