Dự án nhà ở xã hội 2018

Gói vay nhà ở xã hội 2018

Gói vay Ưu đãi 4.8%/năm nhà ở xã hội 2018 – 2020

Đăng ngày 26/04/2018

Thay vì mức 5%/năm như gói 30.000 tỷ như năm 2013, quyết định hồi đầu năm 2018 của gói hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với Nhà ở xã hội, Thủ tướng đã họp bàn và quyết định giảm

TOP