Dự án chung cư Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc Gia

Tổng quan chung cư Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia - Sự thật.

Chung cư Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia – Sự thật (CĐT Sông Hồng)

Đăng ngày 22/05/2017

Là một dự án xây dựng nhà dành cho cán bộ công chức NXB Chính trị Quốc gia, với tổng mức đầu tư lên đến 1.300 tỷ đồng. Dự án chung cư Nhà Xuất bản Chính Trị Quốc Gia –

TOP