Dream Land Plaza 23 Duy Tân

Không gian xanh Chung cư Dreamland 23 Duy Tân

Chung cư Dreamland Duy Tân – Vườn Xanh Giữa Phố

Đăng ngày 26/11/2017

Chung cư Dreamland Duy Tân Cảnh quan cây xanh được thiết kế và bố trí tỷ lệ tối đa, giảm nhiệt độ đô thị, tạo độ phủ xanh với mặt độ cao, phù hợp tiêu chuẩn xanh, Greenmark của Singapore.

TOP