đầu tư bất động sản

Thị trường bất động sản.

Đầu tư BĐS luôn hiệu quả ở mức lớn nhất trong vòng 20 năm qua”

Đăng ngày 25/04/2017

 “Hiệu quả khai thác của BĐS đang ở mức lớn nhất trong vòng 20 năm qua” Đầu tư BĐS . Đây là khẳng định của ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT CEN Group tại Tọa đàm “Cơ

TOP