Căn hộ tại Chung cư 89 Thịnh Liệt Hồng Hà Tower

Chung cư 89 Thịnh Liệt – Hồng Hà Tower – Thông tin từ chủ Đầu Tư

Đăng ngày 26/04/2017

Chung cư 89 Thịnh liệt Hồng Hà Tower được đầu tư xây dựng bởi Công ty CP Cầu 1 Thăng Long; Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà; công ty CP Đầu tư

TOP